MFC de Engelbewaarder
Tiendvrij 18
5991 DN BAARLO

Website: www.mfcdeengelbewaarder.nl
Mailadres: info@mfcdeengelbewaarder.nl

Stichting Multifunctioneel Centrum de Engelbewaarder

De stichting heeft ten doel:
Het beheren en (doen) exploiteren van een gebouw dat voorziet in de behoefte aan lokaliteiten
en/of ruimten voor activiteiten van verenigingen, organisaties en instellingen, werkzaam op
maatschappelijk, cultureel en recreatief gebied, vanuit onder andere de hoofdfuncties:
     - Bibliotheek en Historische Werkgroep Baarlo
     - Dorpsontmoeting

       Voor mensen met een begeleidingsvraag, zoals ouderen en mensen met een beperking                 
     - Beheer
       Het faciliteren van kleinschalige activiteiten en vergaderingen
Bestuur

Berden Paul Voorzitter
Hans Driessen Secretaris
Jack Demandt Penningmeester

Werkgroep Dorpsontmoeting

Vrijwilligers:
Margriet Rutten Voorzitter
Susan Janssen Secretaris
Riek Jentjens Penningmeester
Ans Verhaegh Contactpersoon Vrijwilligers

Dorpsontmoeting de Engelbewaarder

baarlo@dorpsontmoeting.nl

Beroepskrachten:
Nel Vaessen
Marloes Holla