privacyverklaring

Dorpsontmoeting De Engelbewaarder, Tiendvrij 18, 5991 DN Baarlo, is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.engelbewaarder@dorpsontmoeting.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Dorpsontmoeting De Engelbewaarder verwerkt persoonsgegevens van deelnemers en vrijwilligers die zij zelf
aan ons verstrekken. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Contactpersoon
- Aanwezigheidsregistratie
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Dorpsontmoeting De Engelbewaarder verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
van deelnemers:
- Huisartsinformatie
- Benodigde hulp/zorg tijdens bezoek
- Dieetwensen
- Foto’s
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Dorpsontmoeting De Engelbewaarder verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Gegevens deelnemers
Op basis van toestemming:
- Het organiseren van een voor de deelnemers geschikt dagprogramma
- Het berekenen en incasseren van de verschuldigde eigen bijdrage
- Het onderhouden van contact met contactpersoon indien van toepassing
- Huisartsinformatie om in geval van nood snel te kunnen handelen.
- Foto’s voor gebruik als illustratie- of promotiemateriaal
Gegevens vrijwilligers
Op basis van uitvoeren overeenkomst:
- Het organiseren van de bezetting
- De uitvoering van de attentie-regeling vrijwilligers
- Versturen van een nieuwsbrief
Op basis van toestemming
- Foto’s voor gebruik als illustratie- of promotiemateriaal
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Dorpsontmoeting De Engelbewaarder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
Dorpsontmoeting De Engelbewaarder verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dorpsontmoeting De Engelbewaarder.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar: baarlo@dorpsontmoeting.nl
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Dorpsontmoeting De Engelbewaarder wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
In kaart brengen websitebezoek
Dorpsontmoeting De Engelbewaarder gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw
computer, tablet of smartphone. Dorpsontmoeting De Engelbewaarder gebruikt enerzijds cookies met een
puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten
werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw
surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw
eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming
gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of
de sociale media-bedrijven.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dorpsontmoeting De Engelbewaarder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.